TRIMESTRID

  • I trimester 1. september - 30. november 2017;
  • II trimester 30. november - 9. märts 2018;
  • III trimester 12. märts - 11. juuni 2018;

 

Trimestri kokkuvõttev hinne pannakse välja trimestri viimase ainetunni toimumise järel. Ained, milles on üks nädalatund (muusika, tööõpetus, käsitöö jne) pannakse kokkuvõttev hinne välja poolaasta ja õppeperioodi lõpus.