2020/2021

Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                       anzjarv@gmail.com

Enna Prükk - klassiõpetaja; inimeseõpetus; HEV koordinaator; huvitöö                                     ennapr@hot.ee

Gunnar Tenno - matemaatika; füüsika; loodus; keemia; bioloogia klassijuhataja 8.                   gunnar.tenno@gmail.com

Irina Ševtšenko - võõrkeeled; klassijuhataja 7.+9.                                                                    shevirina07@gmail.com

Jaanus Prükk - muusika, arvuti; karjäär; direktor                                                                       kauksikool@polva.ee

Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus; õpiabi; klassijuhataja 5.+6.                      mamsepp@gmail.com

                                   eesti keel teise keelena

Siia Külaots - klassiõpetaja; eesti keel teise keelena                                                                  siiakulaots@gmail.com  

Tiit Purika - ajalugu; geograafia; bioloogia; tehnoloogia                                                             tiit.purika@mail.ee

Arvet Pendla - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk;                                                                                                                  kilme@hot.ee

Tatjana Männiste - peakokk                                                                                                        tanjaman@hot.ee 

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja; kooli raamatukogu; käsitöö                                                tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja -  aednik; koristaja                                                                                                      ulvi.hilkja@mail.ee   

Julia Kurusk - koristaja                                                                                                               juliakurusk@hot.ee