Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                          anzjarv@gmail.com

Asta Madissoo - logopeed-eripedagoog                                                                                       asta.varnik@mail.ee

Enna Prükk - klassiõpetaja (I+II); inimeseõp. 5.+6. kl ja 7.+8. kl.; HEV koordinaator; huvitöö     ennapr@hot.ee

Gunnar Tenno - matemaatika (5.-9.) füüsika 8.-9.; loodus; keemia; klassijuhataja 9. kl.             gunnar.tenno@gmail.com

Irina Ševtšenko - võõrkeeled (inglise, saksa, vene) A+B 3.-9.;                                                    shevirina07@gmail.com

Jaanus Prükk - muusika, arvuti; karjäär;   direktor                                                                        kauksikool@polva.ee

Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus 5.-6.; parandusõpe; klassijuhataja 7.-8.      mamsepp@gmail.com

                                   eesti keel teise keelena

Siia Külaots - klassiõpetaja (3.+4.); eesti keel teise keelena                                                       siiakulaots@gmail.com  

Tiit Purika - ajalugu; geograafia; biol. 8.+9.; tehnoloogia 4.-9.                                                     tiit.purika@mail.ee

Arvet Pendla - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk; koristaja                                                                                                    kilme@hot.ee

Tatjana Männiste - peakokk                                                                                                        tanjaman@hot.ee 

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja; kooli raamatukogu; käsitöö 5.-9. kl.                                   tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja -  aednik; koristaja                                                                                                      ulvi.hilkja@mail.ee