2019/2020

Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                         anzjarv@gmail.com

Asta Madissoo - logopeed-eripedagoog                                                                                      asta.varnik@mail.ee

Enna Prükk - klassiõpetaja; inimeseõpetus; HEV koordinaator; huvitöö                                     ennapr@hot.ee

Evelyn Grzinich - inglise keel (asendus)                                                                                       eku@moks.ee

Gunnar Tenno - matemaatika; füüsika; loodus; keemia; bioloogia klassijuhataja 5.+7.              gunnar.tenno@gmail.com

Irina Ševtšenko - võõrkeeled; klassijuhataja 6.+8.                                                                       shevirina07@gmail.com

Jaanus Prükk - muusika, arvuti; karjäär; direktor                                                                         kauksikool@polva.ee

Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus; parandusõpe; klassijuhataja 9.                  mamsepp@gmail.com

                                   eesti keel teise keelena

Siia Külaots - klassiõpetaja; eesti keel teise keelena                                                                  siiakulaots@gmail.com  

Tiit Purika - ajalugu; geograafia; bioloogia; tehnoloogia                                                             tiit.purika@mail.ee

Arvet Pendla - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk;                                                                                                                  kilme@hot.ee

Tatjana Männiste - peakokk                                                                                                        tanjaman@hot.ee 

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja; kooli raamatukogu; käsitöö                                                tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja -  aednik; koristaja                                                                                                      ulvi.hilkja@mail.ee   

Julia Kurusk - koristaja                                                                                                               juliakurusk@hot.ee