Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                           anzjarv@gmail.com

Asta Madissoo - logopeed-eripedagoog                                                                                        asta.varnik@mail.ee

Enna Prükk - klassiõpetaja (I kl.); HEV koordinaator; huvitöö                                                        ennapr@hot.ee

Gunnar Tenno - matemaatika (6.-9.) füüsika 8.-9.; loodus; keemia; klassijuhataja( 8.-9)             gunnar.tenno@gmail.com

Irina Ševtšenko - võõrkeeled (inglise, saksa, vene) A+B 3.-9.;                                                    shevirina07@gmail.com

Jaanus Prükk - muusika, arvuti; karjäär;   direktor                                                                        jaanus@kauksi.edu.ee

                                                                                                                                                       kool@kauksi.edu.ee

Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus 4.-5.; parandusõpe; klassijuhataja 6.-7.      mamsepp@gmail.com

Siia Külaots - klassiõpetaja (2.+3.); matemaatika 4.+5.                                                               siiakulaots@gmail.com  

Tiit Purika - ajalugu; geograafia; biol. 8.+9.; tehnoloogia 4.-9.                                                     tiit.purika@mail.ee

Hillar Hilkja - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk; koristaja                                                                                                    kilme@hot.ee

Tatjana Männiste - peakokk; koristaja                                                                                         tanjaman@hot.ee 

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja                                                                                             tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja - käsitöö; aednik                                                                                                         ulvi.hilkja@mail.ee