Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                                  anzjarv@gmail.com

 Elina Tsäko - pikapäevar.; inimeseõpetus 5.-8.; kunst 4.-9                                                                elina.tsako@mail.ee

 Enna Prükk - klassiõpetaja (I kl.); HEV koordinaator; huvitöö                                                            ennapr@hot.ee

 Gunnar Tenno - matemaatika (6.-9.) füüsika 8.-9.; loodus; keemia; klassijuhataja( 8.-9)              gunnar.tenno@gmail.com

 Irina Ševtšenko - võõrkeeled (inglise, saksa, vene) A+B 3.-9.;                                                            shevirina07@gmail.com

 Jaanus Prükk - muusika, arvuti; karjäär;   direktor                                                                                jaanus@kauksi.edu.ee

                                                                                                                                                                        kool@kauksi.edu.ee

 Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus 4.-5.; parandusõpe; klassijuhataja 6.-7.      mamsepp@gmail.com

Siia Külaots - klassiõpetaja (2.+3.); matemaatika 4.+5.                                                                       siiakulaots@gmail.com  

Tiit Purika - ajalugu; geograafia; biol. 8.+9.; tehnoloogia 4.-9.                                                            tiit.purika@mail.ee

Hillar Hilkja - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk; koristaja

Tatjana Männiste - peakokk; koristaja

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja                                                                                                        tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja - käsitöö; aednik                                                                                                                      ulvi.hilkja@mail.ee