Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2019/2020

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 3) valikeksam
vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

*   *   *

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass - eesti keel  (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klass - loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klass -  eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klass - loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.