Kauksi Põhikool                        Direktor:   Jaanus Prükk       53887104     +372 79 79262            

Kauksi 64617                                                                                                                                                            

Koolimaja, Põlva vald,  Põlva maakond   kauksikool@polva.ee      +372 79 93262                 Põlva Vallavalitsus 

REG  kood  75013888                             

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Noorsoopolitsei - Aliis Udras - aliis.udras@politsei.ee  tel - +372 79 98356;  53453612