Kauksi Põhikool                        Direktor:   Jaanus Prükk       53887104     +372 79 79262   jaanus@kauksi.edu.ee          

Kauksi 64617                                                                                                                                                            

Koolimaja, Põlva vald,  Põlva maakond    kool@kauksi.edu.ee     +372 79 93262                                   PõlvaVallavalitsus 

REG  kood  75013888                             

Lõuna piirkona ekspert (Munga 18, Tartu)

Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee ; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165

Noorsoopolitsei - Silja Usin - silja.usin@politsei.ee  tel - 7998356