Kauksi Põhikooli õppenõukogu ajad 2022/2023 õppeaastal:

ÕN nr 1. - 24.11.2022 – I trimestri kokkuvõte 

ÕN nr 2. -09.03.2023 – II trimestri kokkuvõte 

ÕN nr 3. -12.06.2023 – III trimestri kokkuvõte, 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine 

ÕN nr 4. -16.06.2023 – 9. klassi lõpetamine, tunnustamine 

ÕN nr 5. -29.08.2023 – 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs, 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine