Hele Pille - vanemate esindaja (esimees) - helepille@hot.ee

Kelli Visse - vanemate esindaja - kelli.kompus.001@mail.ee

Grete Luukas - vanemate esindaja - gluukas@gmail.com

Enna Prükk - õppenõukogu esindaja - ennapr@hot.ee

Aare Veetsmann – Põlva Vallavolikogu esindaja - metsanurga1@gmail.com