Hele Pille - vanemate esindaja (esimees) - helepille@hot.ee

Kelli Visse - vanemate esindaja - kelli.kompus.001@mail.ee

Kadi Traagel - vanemate esindaja - ehin500@hot.ee 

Enna Prükk - õppenõukogu esindaja - ennapr@hot.ee

Aare Veetsmann – Põlva Vallavolikogu esindaja - metsanurga1@gmail.com